Професионалист в една от областите на психилогияга. Според закона от 25 юли 1985 год. за психолози в професионалния смисъл на думата във Франция се смятат притежаващите университетска диплома, удостоверяваща обучение по обща или приложна психология. Тя може да бъде Диплома за специализирано висше образование (0.E.S.S.); Диплома за преддокторска специализация (D.EA.), придружени от магистърска степен по психология; Диплома по трудова психология, издавана от Националната консерватория за изкуства и занаяти; или Диплома на Школата за практикуващи психолози. Незаконното присвояване на титлата психолог се наказва по член 259 от Наказателния кодекс във Франция. Психологията е трудна дисциплина, която изисква от упражняващия я широки теоретични и практически познания, както и способност за емпатия, позволяваща установяване на автентичен контакт с другия, разбиране на неговите нагласи и поведение. Функциите на психолога са много: традиционно, той участва в диагностицирането (тестове, интервюта) и развитието на личността (съвет, подкрепа, психотерапия). Той често извършва и превантивна, информативна, преподавателска и изследователска дейност. Във Франция съществува професионална организация - Френското дружество по психология, чиито членове се задължават да спазват Кодекса по деонтология от 1961 год.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.