Нервна болест, характеризираща се главно с конвулсии и загуба на съзнание. Епилептичната криза се предизвиква от разтоварване на мозъчните клетки в неподходящо време. Понякога тя е значителна (голям епилептичен припадък), изразява се с падане на земята, спазмодични контракции на тялото, прехапване на езика, изпускане на урина и до такава степен може да събуди страх в присъстващите, че в античния Рим предизвиквала разтурване на публичните събирания и била смятана за лошо предзнаменование. Но тя може да бъде и ограничена (малък епилептичен припадък) до някои прояви на абсанс или потрепервания на мускулите (миоклонизъм), или дори да остане незабелязана при децата, ако настъпва през нощта (в този случай има изпускане на урина, което обикновено се бърка с енуреза). Тази широко разпространена болест (5 на хиляда от цялото население) зарята всички социални слоеве — Юлий Цезар, Фьодор Михайлович Достоевски, В. ван Гог са били епилептични. В малка част от случаите (6%) тя е наследствена, а в останалите е последица от инциденти по време на раждане, черепни травми, енцефалити, мозъчни тумори и др. При започването на кризата, ролята на афективните фактори е несъмнена. Често бива предизвиквана от психологически шок. Някои психоаналитици смятат.че епилептичните кризи имат символично значение за субекта, изразявайки желанието му да се оттегли от травматизиращия реален свят. Лекуването на епилепсията се състои в понижаване на чувствителността на мозъка по отношение на стимулите и в приемане на лекарства (барбитурати, хиднатоини и др.), премахването на всички дразнители като алкохола и кафето. Така кризите могат да бъдат избегнати.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.