Разпространяване на дадена идея или учение с цел да промени мненията, чувствата, нагласите на човека или групата, към които са насочени. Пропагандата е сродна с възпитанието, но докато то се придържа към истината, при пропагандата не винаги е така. Пропагандата не е непременно лоша (пропагандата срещу алкохола служи на добра кауза), но често се използва за цели, които са съмнителни. Когато е открита и е отправена към зрели хора с опит, може да й се противостои, чрез подлагане на представяните от нея аргументи на обективна критика; затова тя често се осъществява по коварен начин, като накрая се отправя към децата: нацистите използвали учебниците по смятане, за да предадат основните идеи на своето учение. Пропагандата, която цели да формира определени нагласи и да налага социални стереотипи, е тоталитарна по природа. Тя се стреми да промени индивида, създавайки у него автоматизми, за да контролира и манипулира социалното му поведение (гласуване за определена партия, постъпване на военна служба...). Нейната цел е да промени нашите преценки и възприятия като променя нашата референтна система, към която се отнася всичко. Тя не е всемогъща и се нуждае от благоприятна почва, за да достигне напълно целта си, но в тоталитарни режими, които контролират медиите, властта й е абсолютна.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.