Форма на пресенилна деменция, описана от А. Алцхаймер (1864 - 1917). Тази болест, засягаща предимно жените (84% от болните), се характеризира с ранна поява (към петдесетата година), психична детериорация и дезориентация във времето и пространството; тя се придружава от разстройства на речта (афазия), трудност при изпълнението на координирани действия (апраксия) и при перцептивното разпознаване (агнозия). При анатомичен оглед се наблюдава дифузна церебрална атрофия, разширяване на стомахчетата и се-нилни плаки върху мозъчната кора. Клинично болестта се проявява с разстройства в ориентацията и загуба на паметта; обикновено настроението е еуфорично, но понякога е потиснато. Болестта на Алцхаймер се развива за период от 4 до 10 години до крайна старческа кахексия (измършавяване — бел. прев.). Епидемиологични изследвания в САЩ показват, че тази болест засяга от 2 до 5% от хората над 65 години и от 10 до 20% от хората над 80 години. Според Националния здравен институт (1987) във Франция има около 300 000 възрастни хора над 60 години, страдащи от тази болест, чийто генетичен произход, свързан с един или повече гени, разположени върху хромозома 21, изглежда доказан (Science, 1987).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.