Реймънд Бърнард Кaтeл (Raymond Bernard Cattell) е английски  психолог. Роден е на 20 март 1905 година  вХилтоп, Англия. На 16гид. Кетъл се записва да учи физика и химия в Лондонския университет, три години по- късно завършва с отличие. Но животът му в Лондон  му дава нова насока за научно развитие- Кетъл почва силно да се интересува от социалния живот и намирането на различни решения. През 1924год.  започва да учи психология.След като се дипломира  води лекции, пише книга за селото, изгражда и психологичен .През 1937 година Торндайк кани Кетъл да работи в Колумбийския университет. Година по- късно,  вече е професор, през 1941  преподава в Харвард. Съпругата му от втория му брак е математик, тя споделя идеите му за изследвания , които иска да прави и така вече на 40 Кетел и съпругата му се местят в Илинойс и в местния университет има свободата да провежда своите изследвания.
Почива на 2 февруари 1998 на 92 годишна възраст в Хонолулу, САЩ.

   Кетел изучава личността и нейните характеристики, с цел предсказване на поведението, тоест дава се възможност за прогнозиране на това как човек би реагирал на определен стимул. Чрез елементарна формула описва теорията си математически, а именно: R= f(P;S), kaто с R(reaction/ response) се описва реакцията(очакванията от това какво би направил човек), Р отговаря на личността (personality) и S на стимула или създалата се ситуация. От тези три параметъра най-сложен за описание е този на личността. Елементите на ситуацията може да се знаят или да се установят чрез наблюдения, а ако имаме стимул - експериментаторът е човекът, който избира дизайна и самия стимул. Oбект на изследване са лица, които за разлика от много други изследвания, са психичноo здрави ,нормални индивиди, чиято личност се изследва, а не се лекува. Кетъл не намира смисъл в това да се опиташ да промениш личността преди да  изучиш характеристиките й. Това обяснява и защо теорията на Кетъл не се базира на клиничната психология. За да докаже своя хипотеза или да стигне до какъвто и да е извод, използва въпросници, обективни тестове, наблюдението като метод и оценява, измерва поведението, каквото е в нормална среда.
Неговата теория не е толкова популярна сред психолозите в САЩ в сравнение с други теории интерпретиращи поведението. Въпреки тежкия труд и усилията си, Кетъл не успява да убеди много  психолози в ползата от методите, които използва. Teoрията му се основава на стабилни данни и е една от най- систематично конструиранитеe, освен това ни описва структурата на личността . В нея основно понятие е диспозицията. Той разработва диференцирана сложна система за описанието й, като използва само диспозиционни променливи за обяснение на поведението. Отличителните черти, които характеризират и описват личността, Кетъл разделя на две групи в зависимост от подхода, който се използва. Към едната група спадат когнитивни способности, темперамент и динамични черти, а към другата чертите са повърхностни и изходни. След повече от 20 години непрекъснати изследвания и факторни анализи, Кетъл успява да опрели 16-те основни фактора/черти, за които смята, че формират личността. Те се използват най-често при анализ на 16 факторния тест на Кетъл.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.