Човек възприема въздействията на различни дразнители чрез рецепторите. Те са разположени по цялото тяло. 

  • Видовете рецептори се разделят по няколко признака

1.Според вида адекватно за тях дразнене или съответния вид енергия, към която имат висока чувствителност, рецепторите биват: 
•Фотоцептори - пръчиците и колбичките в ретината на окото; 
•Химиорецептори — вкусовите и мирисови рецептори, множество рецептори в лигавицата на храносмилателния тракт и в стените на кръвоносните съдове, в регулаторни центрове в ЦНС; 
• Механорецептори - кожни - за допир и натиск, слухови, в органа на равновесието - за посока на движение, мускулни, в стените на кухите органи - за разтегляне; 
• Терморецептори - в кожата, във вътрешните органи, в хипоталамуса. 
2.Според модалността. В зависимост от усещането, което предизвикват, рецепторите се разделят на различни модалности. Един и същ вид енергия може да предизвиква различен вид дразнене, като, например, механоре-цепторите, които реагират на механична деформация, могат да бъдат слухови, за допир, за натиск. Химиорецепторите могат да бъдат обонятелни или вкусови. От своя страна вкусовите рецептори могат да имат различни модалности - за солено, за сладко, за горчиво, за кисело. За болковите рецептори, от друга страна, е характерно, че те представляват отделна модалност, но дразнителите им могат да бъдат различни - механично дразнене, химично, термично. 
3.Според мястото на рецепторите. В зависимост от локализацията им в тялото рецепторите се класифицират като: екстерорецептори - за външни дразнители, които се разделят на контактни (кожните рецептори за допир и натиск) и дистантни, когато източникът на енергия е на разстояние от тялото (слухов, зрителен, температурен); интерорецептори - разположени във вътрешността на тялото (стените на кухи органи, кръвоносни съдове, мозъчни обвивки, перитонеум и т. н.). Те възприемат вътрешни дразнители. Рецепторите, разположени в опорнодвигателния апарат, се обособяват в отделна група - проприорецептори. 
Много от рецепторите имат спомагателни структури, които определят специфичната роля на рецепторите като, например, капсула в някои от кожните механорецептори
4.Според скоростта, с която се извършва адаптацията, рецепторите се делят на две групи - бързо и бавно адаптиращи
Адаптация на рецепторите. Адаптация на рецепторите е приспособяването им към постоянно действащо дразнене. Ако влезем в помещение в което има някаква миризма, която предизвиква силно усещане, ще забележим, че след време вече нямаме това силно усещане. Обонятелните рецептори са се адаптирали. При продължително действие на дразнител, реакцията на рецепторите се променя. Амплитудата на техния рецепторен потенциал започва да намалява, усещането също отслабва. Следователно възбудимостта на рецептора се променя и той става по-малко чувствителен спрямо дразнителя

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.