Органически усещания – свързани са с органичните потребности на организма и се предизвикват в значителна степен от нарушаването на автоматичното протичане на функциите на вътрешните органи. Те са изключително многообразни: усещания за глад, ситост, жажда, бодрост, умора, сънливост, общо и локално неразположение, задушаване, гадене, полови усещания, трудно диференцирани усещания. Характерно за тях е, че се съпровождат с ясно изразени емоционални състояния.
Усещания за болка – сигнализират за дрзнене и/или нарушаване на целостта или функциите на организма като цяло или на отделни негови части. Усещанията за болка се основават на активността на нервни влакна с голям и малък диаметър. Активността на тънките влакна отваря вратата и води до усещане за болка. И обратното – дебелите влакна затварят вратата и предотвратяват усещането за болка (теория за контрол на вратата). Болката е биологически важно усещане. Възниквайки под въздействието на разрушителни по своя характер и сила дразнители, болката показва, че е налице опасност за организма. За усещанията за болка няма отделни рецептори. Може да с епредизвика чрез интензивно дразнене от почти всеки вид, включително екстремални температури, интензивен звук или светлина, силен натиск върху кожата или електрошок. Болката често е подбуда за проява на определена активност или отказ от такава. Психологически погледнато за болката е най-характерен афективният характер на усещането. Трябва да се прави разлика между контролирането на физическото усещане за болка и емоционалната реакция, която тя предизвиква. Например: морфинът блокира преживяването на усещане за болка, докато транквилантите намаляват неприятното преживяване от болката. При усещането за болка може да се говори за своеобразно единство на емоционалния и когнитивен момент в психическия живот на човека.
Усещания за равновесие – вертикалното положение на човешкото тяло се контролира с помощта на статистическите усещания. Те възникват в резултат на функционалната дейност на вестибуларния анализатор. Дразнители за него са:
- Праволинейните и ъглови ускорения на човешкото тяло
- Развиващите се при ускорението центробежни сили
- Промяна в посоката на силата на тежестта при преместване на тялото в пространството
Два сетивни органа наречени полуокръжни канали и вестибуларни торбички, разположени близо до охлюва на вътрешното ухо детерминират статическите усещания.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.