Приема се че около 70% от информацията за околния свят получаваме по пътя на зрителната сетивна система. Чрез зрението получаваме информация за формата, осветеността, цвета, разположението и движението в пространството на предметите, които ни заобикалят. Дразнител за зрителната система на човека са електромагнитните вълни между 400 и 700 нанометъра - диапазон, който наричаме видима част на спектъра. Светлинните лъчи в дълговълновата част на спектъра се възприемат като червени, а в късовълновата, като виолетови. Светлинните лъчи са една малка част от електромагнитния спектър. С по-къса дължина на вълната са ултравиолетовите лъчи, рентгеновите лъчи и др., а по-дълговълнови са инфрачервените (топлинни) лъчи, радиовълните и др. 
Устройство  на окото. Органът на зрението се състои от оптична част - очна ябълка, зрителен нерв, очедвигателни мускули, клепачи и слъзни жлези. Очната ябълка е сферично тяло с диаметър около 2 cm. Изградена е от три обвивки - Външна очна, Средна очна обвивка и Вътрешната очна обвивка (ретина).
 1. Външната очна обвивка се състои от еклера, която е плътна и има бял цвят и роговица, която е изпъкналата прозрачна част в предния полюс на очната ябълка. 
 2. Средната очана обвивка е съставена от съдовица (хориоидеа), ресничесто тяло и ирис. В ресничестото тяло се секретира бистра водниста течност, която преминава през ириса и изпълва и предната камера, която се намира между роговицата и ириса. В ресничестото тяло се намира също така и ресничестия мускул, чиито сухожилия се залавят за лещата. Ирисът представлява кръгъл диск, разположен отпред зад роговицата. В него има срединен отвор - зеница. Задната повърхност на ириса е покрита с пигментни епителни клетки, които определят цвета на ириса (както казваме "цвета на очите").
 3. Вътрешната очна обвивка (ретина) е изградена от множество нервни елементи и покрива очното дъно. В нея енергията на светлинните лъчи се трансформира в нервни импулси. В ретината са разположени зрителните рецепторни клетки - пръчици и колбички. Пръчиците са около 120 милиона и са разположени в периферните части на ретината. Колбичките са около 6 милиона и са разположени предимно в централната ямка - мястото в ретината, върху което попадат светлинните лъчи, когато с поглед фиксираме даден образ. Колбичките възприемат образите от т.нар. централно зрение, докато пръчиците възприемат образите от периферното зрение. Освен фоторецептори, пръчици и колбички в ретината се намират още няколко вида неврони, най-важни от които са биполярните клетки и ганглийните клетки. Израстъците на ганглийните клетки образуват зрителния нерв.

Светлината достига до фоторецепторите в ретината на очната ябълка, като преминава последователно през следните структури: 
 1. Роговица - предната част на външната очна обвивка, която е изпъкнала и прозрачна; 
 2. Предна очна камера - пространството, затворено между ириса и роговицата. 
 3. Зеница - кръгъл отвор в ириса. Ирисът е предната част на средната очна обвивка. Зеницата се стеснява, когато окото е силно осветено и се разширява, когато осветеността е по-малка. 
 4. Леща - двойноизпъкнало прозрачно тяло. Разположена е непосредствено зад ириса и с помощта на т.нар. ресничест мускул, заловен за екватора й, може да се удебелява. С това пречупвателната й способност се увеличава и окото се приспособява за гледане наблизо.
 5. Стъкловидно тяло - прозрачно безцветно тяло с желеподобна консистенция. Изпълва кухината на очната ябълка.

Функции на окото 
 1. Адаптация -приспособяване на окото към различна сила на светлината.
 2. Акомодация – Нагаждането на окото за ясно виждане на различни разстояния.
 3. Зрителната острота -  определя се от най-малкия зрителен ъгъл, под който лъчи от две съседни точки трябва да попаднат в окото, за да се възприемат като отделни.
 4. Централно зрително поле - наричаме това, от което образите попадат в центъра на ретината.
 5. Периферните зрителни полета. Всички образи намиращи се извън централното зрение. Светлинните лъчи от тези образи попадат в страничните части на ретината
 6. Цветно зрение - осъществява се от колбичките, които са три вида в зависимост от пигмента който съдържат – за синьовиолетов, червен и зелен цвят. 
 7. Приемане, предаване и преработка на зрителната информация. Зрителната сетивна система има тази особеност, че още в периферния сетивен орган, окото, съществува нервна мрежа, в която започва преработката на зрителната информация. Възбуждането на фоторецепторите се предава на биполярните клетки от ретината и от тях на ганглийните клетки,, чиито аксони образуват зрителния нерв. Рецептивните полета на ганглийните клетки в централната част на ретината са малки, а в периферията са големи.

. От аксоните на ганглийните клетки на ретината зрителната информация постъпва в подкоровите зрителни центрове - страничното коленчато тяло и таламуса, а оттам в първичната зрителна кора в тилната част на крайния мозък (17 поле по Бродман,) Зрителната информация от 17-то поле се прехвърля към други тилни полета - вторичните зрителни полета и тези които се намират в задния теменен и горния слепоочен дял. Тази допълнителна преработка на зрителните стимули дава информация къде е образът, какъв е обектът и какъв е неговият цвят. Информацията, свързана с движение и вероятно с възприемане на пространствената дълбочина, както и с разположението на обекта в зрителното поле отива към горния слепоочен дял и съседната теменна кора.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.