Лекциите са 77 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:
 1. История,предмет и задачи на клиничната психология. връзка на клиничната психология с медицинските специалности
 2. Психосоматичен проблем.Кортико-везцерална зависимост,психогения и соматогения
 3. Темперамент,характер,личност.Същност и типологии
 4. Личност и болест. Вътрешна и външна картина на болестта,реакция на болния към болестта.
 5. Личностни промени при хронични психични заболявания
 6. Деградация на личността от органичен тип
 7. Личностни промени при травми на главния мозък
 8. Личностни промени при съдови заболявания
 9. Личностни промени при хронични соматични заболявания
 10. Личностни промени при дегенеративни неврологични заболявания
 11. Личностни промени при заболявания на храносмилателната система
 12. Личностни промени на алкохолната болест
 13. Алкохолна зависимост
 14. Психологични аспекти на самоубийството
 15. Психологични аспекти на проблемните деца
 16. Отражения на телесните заболявания върху психичното развитие на детето
 17. Психохигенна и психопрофилактика 
 18. Методи на клиничната психология
 19. Взаимоотношения между терапевта и болния.Психологично интервю.Ятрогения
 20. Психодиагностично изследване и тестове
 21. Психотерапия
 22. Класификация на психичните разстройства

  

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.