Лекциите са 27 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. ПРЕДМЕТ. ЗАДАЧИ. РАЗДЕЛИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПСИХОЛОГИЯ
 2. ЗДРАВНА ПСИХОЛОГИЯ
 3. ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ. НОРМА И АБНОРМНОСТ
 4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛЕН С ПСИХИЧНО РАЗТРОЙСТВО
 5. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПСИХИЧНИ СФЕРИ
 6. ПСИХОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
 7. АКЦЕНТУАЦИИ НА ЛИЧНОСТТА
 8. ЛИЧНОСТОВИ РАЗТРОЙСТВА
 9. ОРГАНИЧНО ЛИЧНОСТОВО РАЗТРОЙСТВО
 10. НЕВРОПСИХОЛОГИЯ
 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СТРЕС
 12. СТРЕС И СОМАТИЧНИ СИМПТОМИ. СТРЕС И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 
 13. СТРЕС И ИМУННИ РЕАКЦИИ 
 14. СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА 
 15. КРИЗА
 16. ТРЕВОЖНОСТ, СТРАХ, ФРУСТРАЦИЯ, ДЕПРИВАЦИЯ
 17. ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА. ТЕОРИИ
 18. ВИДОВЕ ПСИХОСОМАТИЧНИ РАЗТРОЙСТВА 
 19. ЛИЧНОСТОВ ПРОФИЛ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ПСИХОСОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 20. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БОЛЕН–МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 
 21. ЯТРОГЕНИЯ
 22. ПСИХИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТДЕЛНИТЕ СОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 23. ИСТОРИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ
 24. ОБЯСНИТЕЛНИ МОДЕЛИ НА НАРКОМАНИИТЕ
 25. ОСОБЕНОСТИ НА ПРИСТРАСТЯВАНЕТО КЪМ КОКАИН И ЕКСТАЗИ
 26. ОСОБЕНОСТИ НА ПРИСТРАСТЯВАНЕТО КЪМ КАНАБИС И ХЕРОИН
 27. ПСИХОТЕРАПИЯ – ТЕРАПИЯ НА РОДЖЪРС, ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ
 28. ПСИХОТЕРАПИЯ - ПСИХОАНАЛИЗА
 29. ПСИХОТЕРАПИЯ – ПОВЕДЕНЧЕСКА ТЕРАПИЯ
 30. ПСИХОТЕРААПИЯ – КОГНИТИВНА ТЕРАПИЯ
 31. ПСИХОТЕРАПИЯ – ГРУПОВА ТЕРАПИЯ 


  

1 коментар:

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.