Лекциите са 21 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


ТЕМА 1 Предмет, задачи и връзки с други науки
ТЕМА 2 Развитие
ТЕМА 3 Методи на изследване
ТЕМА 4 Предпоставки за възникване на психиката
ТЕМА 5 Тропизми и таксиси
ТЕМА 6 Поява. Същност и функции на психиката
ТЕМА 7 Сигнална функция и биологически смисъл
ТЕМА 8 Условия за придобиване от дразнители на сигнална функция
ТЕМА 9 Елементарна сетивна психика
ТЕМА 10 Перцептивна психика
ТЕМА 11 Внимание
ТЕМА 12 Осезателни усещания
ТЕМА 13 Обонятелни усещания
ТЕМА 14 Зрителни усещания и възприятия
ТЕМА 15 Слухови усещания и възприятия
ТЕМА 16 Представи и памет
ТЕМА 17 Емоции и чувства
ТЕМА 18 Мислене
ТЕМА 19 Мотиви
ТЕМА 20 Инстинкти
ТЕМА 21 Навици
ТЕМА 22 Интелект
ТЕМА 23 Ориентировъчна дейност
ТЕМА 24 Вътрешновидови и междувидови сигнални взаимодействия
ТЕМА 25 Психологични механизми и подходи на обучение
ТЕМА 26 Развиваща роля на играта
ТЕМА 27 Адаптивност на поведение
ТЕМА 28 Детето на човека и на шимпанзето (срав. анализ на развитието)


  

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.