Лекциите са 29 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. Предмет и задачи на организационната психология.Връзки с другите науки
 2. Етапи в развитието на организационната психология
 3. Теории от първи тип
 4. Теории от втори тип
 5. Съвременни организационни теории
 6. Основни понятия за системен подход
 7. Системен анализ на организацията
 8. Същност и социални корени на организацията
 9. Фактори, обуславящи възникването на организацията
 10. Психологични детерминанти на асоциирането
 11. Социално сравняване на емоциите, теория на Хаймън за референтната група, теория за социалната идентичност, ефект на радост от отразената слава
 12. Организационни цели: същност, основни характеристики, функции
 13. Динамика и класификация на организационните цели
 14. Социологически и социално-психологически подход към класификацията на организациите
 15. Паралел между организирани и неорганизирани социални общности
 16. Видове организации
 17. Проектиране на организационната структура и принципи на организирането
 18. Социално-психологически подход към строежа на организацията
 19. Структура  на властта в организацията
 20. Критерии за организационна ефективност
 21. Подходи при определяне на организационната ефективност
 22. Организационното взаимодействие: психологически механизми и ефекти
 23. Поведенчески стратегии и защитни механизми в организацията
 24. Авторитет, власт и влияние в организацията
 25. Позитивни поведенчески тактики в организациите
 26. Негативни поведенчески тактики в организациите. Гафове и грешки.
 27. Власт и зависимост в организациите
 28. Фактори на организационната политика. Управление на впечатлението
 29. Управление на комуникациите в организацията
 30. Разновидности на организационната структура
 31. Строеж на организацията. Основни компоненти.
 32. Детерминанти на организационната структура
 33. Комуникативният процес в организацията
  

1 коментар:

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.