Лекциите са 41 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. ПРОМЯНА НА ВЪЗГЛЕДИТЕ ЗА ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ
 2. ВЪЗНИКВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ.ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ
 3. ОСНОВНИ ИДЕЙ И МЕТАТЕОРИТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ. ПРИНУОС .
 4. ДЕТЕРМИНАНТИ НА РАЗВИТИЙНИТЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ЖИЗНЕНИЯ ПЪТ 
 5. ИДЕЯТА ЗА МНОГОФАКТОРНАТА ДЕТЕРМИНАЦИЯ НА ЖИЗНЕНИЯ ПЪТ. 
 6. НОРМАТИВНИ ВЪЗРАСТОВИ ФАКТОРИ.
 7. НОРМАТИВНИ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТОРИ.
 8. НЕНОРМАТИВНИ ЖИЗНЕНИ СЪБИТИЯ
 9. ДАНИЕЛ ЛЕВИНСЪН. СЕЗОНИТЕ В МЪЖКИЯ И ЖНСКИЯ ЖИВОТ
 10. ОСНОВНИ ИДЕИ И ПРИНОС.
 11. КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД КЪМ ПСИХОСОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. ИНДИВИДУАЛНА ЖИЗНЕНА СТРУКТУРА. СТАБИЛНИ И ПРЕХОДНИ ПЕРИОДИ. ИНДИВИДУАЦИЯ.
 12. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТАБИЛНИТЕ И ПРЕХОДНИТЕ ПЕРИОДИ. НОРМАТИВНИ ЖИЗНЕНИ КРИЗИ.
 13. ОПИСАНИЕ НА ОБЩАТА СТРУКТУРА, ЕРИТЕ И ПЕРИОДИТЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ.
 14. ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕТО В НАЧАЛНАТА ФАЗА НА ЖИВОТА. ПОДОБИЯ И РАЗЛИЧИЯ В МЪЖКИЯ И ЖЕНСКИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ.
 15. НАЧАЛНА ФАЗА НА РАННАТА ВЪЗРАСТНОСТ (17-33год.)
 16. ИНДИВИДУАЦИЯ
 17. СТАБИЛНОСТ И ПРОМЯНА НА БЛИЗКИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ЖИЗНЕНИЯ ПЪТ
 18. РОДЖЪР ГУЛД.ФАЗИТЕ В РАЗВИТИЕТО ПРЕЗ ЗРЕЛИЯ ЖИВОТ
 19. ТРИКОМПОНЕНТЕН ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ НА ЛЮБОВТА (РОБЪРТ СТЕНБЕРГ) 
 20. СРЕДНА ВЪЗРАСТНОСТ: СТАБИЛНОСТ, РЕГРЕС ИЛИ НОВ СТАРТ В ЛИЧНОСТНОТО ИЗРАСТВАНЕ  

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.