Лекциите са 43 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:

 1. Основни проблеми на психологията на развитието.
 2. Теорията на Лев Виготски за възрастовите стадии. Периодизация. Кризи.
 3. Теория на Зигмунд Фройд за развитието. Несъзнавано; сексуалност.
 4. Теория на Ерик Ериксън – среда и идентичност.
 5. Генетическата психология на Жан Пиаже. Стадии в развитието.
 6. Идеите на Алфред Адлер за детството.
 7. Транзакционен анализ.
 8. I стадий - Криза на новороденото. Младенческа възраст. Орален стадий. Стадий на доверието. Сензомоторен интелект
 9. II стадий - Криза на първата година. Ранно детство. Анален стадий. Предедипов стадий. Сензомоторен и дооперационален стадий. Стадий на самостоятелността
 10. III стадий - Криза на третата година. Предучилищна възраст. Средно детство. Фалически стадий. Дооперационен стадий. Опозицията „вина - идентичност”
 11. IV стадий - Криза на седмата година. Начална училищна възраст. Късно детство. Латентен период и предпубертет. Период на конкретните операции. Опозицията „трудолюбие – комплекс за малоценност”
 12.  V стадий - Криза на пубертета. Средна и горна училищна възраст. Пубертет и Юношество. Тийнейджъри. Генитален стадий. Стадий на формално-логическите операции. Опозицията „идентичност – дифузна идентичност”
 13.   VI стадий - Криза на младежката възраст. Младежка възраст. Ранна зрялост. Опозицията „интимност – самота”
 14. VII стадий - Криза на средната възраст. Зряла възраст
 15. VIII стадий - Криза на третата възраст. Трета възраст
  

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.