През 50-те години започва ускорено производство и приложение на психотропни вещества – лекарства, които въздействат на емоциите и мисленето на човека и понастоящем намират широко приложение заедно с другите методи за терапия. Те въздействат преди всичко на главния мозък и премахват много симптоми на психичните разстройства. Според характерните им лечебни свойства те се разделят на: невролептици, антидепресанти, транквиланти, психостимуланти и психодислептици.
1.Невролептиците имат общото свойство да потискат психомоторната възбуда, да намаляват тревожността и страховите преживявания, като по този начин създават емоционално равновесие и известно безразличие към социалното обкръжение.
2.Антидепресантите притежават свойството да елиминират депресивния синдром, независимо от неговия произход и едновременно с това да повишат активността на пациента.
3.Транквилантите имат свойството да намаляват или напълно да отстраняват чувството на безпокойство, психомоторно напрежение, невротичните мании и страхове.
4.Психостимулантите повишават активността на психичната дейност, премахват усещането за умора, двигателна слабост  и сънливост. Пристрастяването към тях и завишената им безконтролна употреба  може да има тежки последствия за здравето на пациента, понякога с фатален изход.
5.Психодислептиците са вещества, които се прилагат на доброволци – експериментални модели, имащи нормална психична дейност. Те предизвикват психози, халюцинации, вегетативни и сенозрни психопатологии. Използват се ограничено като помощно средство и за клинично-диагностични цели.

    В Република България терапия с психотропни лекарства имат право да прилагат само лекари, специализирали психиатрия.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.