Интернет консултирането представлява психологическа помощ, която се осъществява опосредствано чрез мрежата на интернет. Възниква през 80-те години на XX в. Съществуват две групи сайтове за консултиране – сайтове-клиники и сайтове-индивидуални практики. 
Психологическо интернет консултиране

   Кръгът на засяганите проблеми е практически неограничен. Най-често става въпрос за тревожност, личностни проблеми от житейско ситуативен характер, проблеми в междуличностното общуване, кризисни състояния, семейни и сексуални проблеми, проблеми, свързани със соматичното здраве.

Консултирането се извършва:

  • чрез e-mail (електронна поща) – размяна на писма между двете страни;
  • чрез програми за комуникация в реално време (ICQ, Skype) – дава възможност за групови сесии;
  • чрез използване на специализирани форуми;
  • чрез комбинирана комуникация;


Предимства: достъпност, възможност за голям избор на специалист, бързина, мобилност, анонимност, достъпна цена и възможност за безплатна услуга, висока степен на сигурност.

Недостатъци: ограниченост на общуването, възможност за измами, не напълно гарантирана конфиденциалност, ограниченост на емпатията, ограничено приложение при кризисни състояния.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.