Правомощия на психолога в ролята на консултант

Проекции на професията психолог в юриспруденцията
    Използването на психолога в роля на консултант има извънпроцесуален характер - тази форма на сътрудничество се практикува при набирането на следствена информация от общопсихологически порядък, като.:
 • данни за типичните особености на възприятията, паметта и мисленето на лица от различни възрастови групи;
 • за характерното влияние на психологическите процеси върху поведението на човека;
 • за отражението на психологическите състояния - алкохолно или наркотично опиянение, силен страх, стрес, дефицит на време за реакция.
    Консултации се дават и по конкретни наказателни дела. Тук психологът е компетентен:
 •   да укаже посоката за изучаване на лицето в зависимост от типа извършено престъпление;
 • да препоръча стилове на общуване за установяване на контакт с лицето;
 • да подскаже възможни източници на информация за този човек.
    Сътрудничеството е особено ценно при разследването на дела за организирана престъпност и групови престъпления. Тук консултациите съдействат за:
 • разкриване на вътрешните структури на групите и характера на връзките между членовете има;
 • изясняване на разпределението на ролите в групата, както и психологическия профил на лидера;
 • разкриване на уязвимите места и предлагане на начини за въздействие с цел разбиване на престъпната структура;
 • помощта на психолога не се ограничава до взаимодействията му по време на следствените и съдебните производства. Естеството на работата в правозащитната система предявява към служителите изисквания за стресоустойчивост, саморегулация на психическото състояние, висока работоспособност. Тук психологът помага: при изработване на оптимален индивидуален режим на работа; в преодоляването на отрицателните емоционални състояния; с изказването на предположения за евентуални ефекти на професионална деформация.

Правомощия на психолога в ролята на специалист


    За разлика от консултанта, ролята на психолога като специалист е регламентирана - той може да бъде привлечен към участие на производство на следствените действия, особено по време на разпита, обиска, огледа на местопрестъплението. Резултатите от работата му се описват в протокол на следственото производство, а задачата на следователя е да им придаде доказателствена стойност.
Законът предвижда участие на психолози в разпита на малолетни и непълнолетни правонарушители, главно в следните сфери:
 • за преформулиране на въпросите на следователя с цел по-адекватното им възприемане от детето;
 • за сведения, които да помогнат при оценката на показания, дадени от непълнолетни свидетели;
 • за изграждането на тактика при провеждането на разпита;
 • за създаването на подходяща атмосфера по време на разговорите, която да отчита възможните състояния на скованост, напрегнатост, страх, недоверие или вина, обърканост, срамежливост на пострадалите от сексуални посегателства.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.