Тестът позволява да се оцени степента на вашата конфликтност или тактичност.


ИНСТРУКЦИЯ: Изберете един от трите предложени варианта за отговор - А, Б или В.

1. Представете си, че в трамвая започне спор. Какво ще предприемете:
А/ избягвате да се намесвате в кавгата;
Б/ ще се намесите, заставайки на страната на
потърпевшия, който е прав;
В/ винаги се намесвате и докрай отстоявате своето мнение.
2. На събрание вие критикувате ръководството за
допуснати грешки:
А/ не;
Б/ да, но в зависимост от личното ви отношение към него;
В/ винаги критикувате, когато има грешки.
3. Вашият пряк началник представя свой план за
работа, който ви се струва нерационален. Ще
предложите ли свой план, който според вас е по-
добър:
А/ ако другите ви подкрепят - да;
Б/ разбира се, вие ще поддържате своя план;
В/ страхувате се, че заради критиката могат да ви лишат
от премиални.
4. Обичате ли да спорите със своите колеги, приятели:
А/ само с онези, които не се обиждат, и когато
споровете не развалят отношенията ни;
Б/ да, само по принципни, важни въпроси; 
В/ спорите с вейки и по всякакъв повод.
5. Някой се опитва да се промуши преди вас, без да
спазва реда:
А/ смятайки, че и вие не сте по-глупав от него, ще се опитате да изпреварите опашката; 
Б/ възмущавате се, но само мислено; 
В/ открито изразявате негодуванието си.
6. Представете си, че се разглежда рационализаторско
предложение, експериментална работа на ваш
колега, в която има смели идеи, но и грешки. Знаете,
че мнението ви ще бъде решаващо. Как ще
постъпите:
А/ ще се изкажете както за положителните, така и за
отрицателните страни на проекта;
Б/ ще отбележите положителните страни в работата и
ще предложите да му се предостави възможност да я
продължи;
В/ ще започнете да я критикувате: за да бъдеш новатор, не трябва да допускаш грешки.
7. Представете си: свекървата /тъщата/ постоянно ви
говори за необходимостта от икономии и
спестовност, за вашиата разточителност, а самата тя
купува скъпи неща. Тя се интересува какво е вашето
мнение за последната й покупка. Какво ще и кажете:
А/ че одобрявате покупката, ако тя й е доставила удоволствие;
Б/ казвате, че е признак на лош вкус;
В/ постоянно се карате с нея заради това.
8. Срещате малчугани, които пушат. Как ще реагирате:
А/ мислите си: "Защо да си развалям настроението
заради чуждите лошо възпитани палавници?";
Б/ правите им забележка;
В/ ако това се случи на обществено място, вие бихте ги смъмрили.
9. В ресторанта забелязвате, че келнерът ви е излъгал
в сметката:
А/ а в такъв случай вие не му давате бакшиша, който
щеше да получи, ако бе постъпил честно;
Б/ ще го помолите още един път пред вас да провери
сметката;
В/ това ще бъде повод за скандал.
10. Вие сте в почивна станция. Администраторът се
занимава със странични работи, вместо да
изпълнява задълженията си: не следи дали стаята
ви е почистена, дали има разнообразие в менюто.
Възмущава ли ви това:
А/ да, но даже и да му обърнете внимание, едва ли нещо ще се промени;
Б/ ще намерите начин да се оплачете от него дори и да го накажат или да го уволнят;
В/ изкарвате си го на по-висшия персонал: чистачките, келнерите.
11. Вие спорите с вашия 12-годишен син и се
убеждавате, че той е прав. Ще признаете ли своята
грешка:
А/ не;
Б/ разбира се, ще я призная;
В/ що за авторитет ще имате, ако признаете, че не сте били прав?

Обработка на резултатите:

   Всеки вариант на отговор получава определено количество точки: Отговор "а" - 4 точки; Отговор "б" - 2 точки; Отговор "в" - 0 точки

РЕЗУЛТАТИ:

От 30 до 40 точки
   Вие сте тактичен. Не обичате конфликтите, дори и да можете да ги разрешите, предпочитате да избягвате критичните ситуации - нещо, което лесно ви се удава. Когато ви се налага да влезете в спор, вие се съобразявате с това как той ще се отрази на вашето служебно положение или на приятелските ви отношения. Стараете се да бъдете приятен на околните, но когато им потрябва помощ, вие невинаги се решавате да им я окажете. Не мислите ли, че по този начин вие губите уважението на другите към себе си?
От 15 до 29 точки
   За вас казват, че сте конфликтна личност. Вие настойчиво отстоявате своето мнение, без да се интересувате дали това ще повлияе на вашите служебни или лични отношения. Ето защо вас ви уважават.
От 10 до 14 точки.
   Вие търсите поводи за спорове, по-голямата част от които са излишни, дребнави. Обичате да критикувате, но само тогава, когато това е изгодно за вас. Натрапвате мнението си, дори и когато не сте прав. Ще се обидите ли, ако ви кажат, че обичате да вдигате скандали?! Помислете - не се ли крие зад поведението ви комплекс за малоценност?

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.