Насилие и убийства могат да се извършат в състояние на ревност, при изключителен гняв, а понякога с цел  да се отстрани свидетел на извършено престъпление. Особено жестоките насилия и убийства се извършват обикновено при определена мотивация. Психопатите правят най-често едноактни масови убийства. Серийните убийци са автори на еднотипни престъпления, реализирани през различни периоди от време. Това време е необходимо за намиране на подходяща жертва и условия за извършване на престъплението. Търсенето на мотивацията при серийните убийци е сложен процес. Те често са били унижавани, малтретирани и злепоставяни през детството си, в резултат на което са изпитали болката и агресията на собствен гръб. С течение на годините в съзнанието им кумулира стремежът за налагане и превъзходство над другите и за тях реваншът се превръща в смисъл на живота. Те мобилизират целия си интелектуален потенциал, за да планират задълбочено насилническите си действия, които винаги имат крайни измерения. Затова те не извършват дребни и леки агресивни прояви, които биха ги включили в групата на лицата с антисоциално поведение, с което да насочат следствието към самите тях. Те се ръководят от стремежа да отмъстят на този, който е причина за състоянието им на фрустрация. Това може да бъде родната им майка, жена, отхвърлила предложението им за близост, личност, отказала назначение, приятелски кръг, източник на подигравки и др. Независимо от тази ясна идентификация на жертвата (напр. майката), болното им съзнание генерализира агресията, като я прехвърля към всички жени, имащи сродни белези с майката. Такива хора живеят обикновено тихо, скромно и незабележимо. При възможност проявяват отзивчивост и оказват помощ на другите. През цялото време, обаче, потайно и търпеливо търсят и преследват жертвата, като планират в най-големи детайли всеки етап от насилието. 

Средногодишен брой убийства, 2007—2009 г. и 2010—2012 г.
Средногодишен брой убийства, 2007—2009 г. и 2010—2012 г.
(на 100 000 души население) — Източник: Евростат


   Примерите за изключителна агресия не са свързани само със социопати и психично болни. Много психично уравновесени на пръв поглед личности могат да проявят крайна агресия, дори убийство, когато са дълбоко засегнати от някакво деяние, което не може или те не желаят да бъде възмездено по законен ред. Засегнато честолюбие, обезчестена дъщеря, спекулации с големи суми, ревност, вражда за имущество, фамилна вендета и много други причини могат да бъдат повод за жестока, лична саморазправа. 

   Накрая, не трябва да се забравя, че макар и рядко, но съществуват изключително избухливи личности, които нямат никакви задръжни механизми върху афекта и не могат да се контролират при физическо стълкновение. Към тази група се отнасят и тези, които изпитват патологично опиянение при вида на кръв, причиняването на болка и това неминуемо ги води до тежки престъпления. 


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.