Емоциите са цялостни реакции на организма и психиката, които имат физиологичен, поведенчески и субективен компоненти.

   Физиологичният компонент може да се регистрира с помощта на подходяща апаратура. Тя служи и при създаването на детектора на лъжата. 

   Лицевото изразяване е необходимо за пълноценното протичане на емоционалните реакции. Сдържането на лицевия израз отслабва преживяваната емоция. Усмивката, дори и да е преднамерена подобрява общото функционално състояние. Спазвайте девиза “Усмихвай се!”

   Движенията на тялото подлежат на по-слаб съзнателен контрол и при внимателно наблюдение и използване на видеозаписи могат да дадат информация за действителното състояние на лицето под наблюдение.

Емоции

   Субективното преживяване на емоцията се състои от емоционална възбуда, емоционален тон и съдържание. Емоционалната възбуда отразява мобилизационните изменения в организма. Емоционалният тон информира за общата картина на взаимодействието индивид - среда. Съдържанието на емоциите зависи от особеностите на емоциогенните сигнали.

   Съществуват 10 базисни емоции, които имат биологична основа и са общи за всички хора и за висшите бозайници. Базисните емоции активират специфични мисли, свързани са със специални лицеви изрази, автоматично включват определени поведения и са насочени към получаване на определени ефекти. Когато са достатъчно интензивни могат да направляват поведението в нежелателна от социална гледна точка посока.

   Емоционалната система задава някои закономерности на емоционалния живот, които определят неговото богатство и разширяват адаптивните функции на емоциите.

   Емоциите влияят върху организацията и протичането на познавателните процеси и мотивацията. Те са абсолютно необходими за протичането на мотивационните процеси, в някои случаи служат като подкрепа, а могат да бъдат и самостоятелен източник на мотивация.

   Физиологичните изменения в организма при емоционално преживяване предизвикват ответна физиологична реакция, предназначена да възстанови неговото вътрешно равновесие. Двата физиологични процеса имат различни механизми на усилване и затихване, което лежи в основата на пристрастяванията от всякакъв вид. 

Вижте още:0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.