Когнитивната подсистема на личността има извънредно богато съдържание. Тя включва практически натрупани знания за заобикалящата ни действителност, научни знания, понятия и представи за хората и обществото, вярвания, предразсъдъци и т.н. Освен това, изследванията на познавателните процеси са обширно направление, което заслужава самостоятелно изучаване. 

Социално познание


   Убежденията, атитюдите и ценностите са важни регулатори на социалното поведение, но не по-малко важно е социалното възприятие. Когато предприемаме едни или други действия ние имаме нужда да познаваме социалния партньор и да възприемаме и интерпретираме правилно социалната ситуация. Социалното възприятие обаче е значително по-сложно от възприятието на физическите обекти. Когато преценяваме разстоянието до даден предмет ние работим с пряка информация, която можем непосредствено да проверим чрез физически измервания. Когато наблюдаваме постъпките на даден човек и се опитваме да разберем от какво са продиктувани, т.е. да възприемем причините за неговото поведение въпросът опира до възприемане на пряко ненаблюдаеми фактори. Например Какво да кажем за причините, които карат даден човек да се държи учтиво с началника си и пренебрежително с колегите си? Дали той е кариерист? Или е страхливец?  Или може би се ръководи от конкурентна мотивация? Нито едно от тези допускания не може да се приеме с увереност, но и нито едно не може да се изключи.

   Характерна особеност на социалното познание е това, че то се извършва в условия на неопределеност и нееднозначност. Съществените причини на социалното поведение не са непосредствено наблюдаеми, а представляват диспозиции и състояния на социалните партньори, които могат да се разпознаят само по косвен път. Как постъпват в този случай хората? Изследователите на социалното познание предполагат, че основната познавателна стратегия в този случай е издигане на предварителна хипотеза за наблюдаваното явление и проверката и по начин, който напомня научното изследване. Съответно и методите за проверка на хипотезата са подобни на научните - систематично вариране на информацията, подбор на подходящи данни, прилагане на средства за обобщаване на информацията и анализиране на данните. Способността на обикновения човек да извлича вярно социално познание зависи от ефективността на тези методи. Доколкото обаче той не е системно обучаван в използване на научни методи, а и поради ограниченията, налагани от необходимостта да се действа бързо, от недостатъчната и непредставителна информация, от неумението да се използват статистически процедури, то вероятността да се направят погрешни изводи и да се формират погрешни социални възприятия в много случаи е голяма. Изследванията са показали, че съществуват редица систематично повтаряни отклонения и грешки, чрез които в много случаи хората се подвеждат при възприемането на социалните обекти и явления.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.