Отклонение в социалното познание - фундаменталната атрибутивна грешка.

    Фундаменталната атрибутивна грешка се изразява в склонност на хората при наблюдаване поведението на другите с лекота да извличат изводи за действието на личностни диспозиции и да очакват стабилност на поведението в различни ситуации. Те правят прибързани изводи за личностните особености на своите партньори и същевременно систематично подценяват действието на ситуативните фактори. Изследвания върху приписване на причини за наблюдаваното поведение в ситуации, където то явно зависи от външен натиск показват, че и в тези условия хората пак са склонни да правят диспозиционни изводи. 

   Фундаменталната атрибутивна грешка лежи в основата на неадекватно социално поведение. Хората с лекота са склонни да обвиняват причинителите на неприятни събития, без да държат сметка са ситуативните обстоятелства. Те могат да разпределят погрешно награди и наказания като се опират на прибързани изводи за диспозиционните особености на действащите лица. Диспозиционните изводи могат да повлияят негативно и на готовността за оказване помощ на хора, които действително имат нужда от нея. Когато другият човек се разглежда като неспособен да предотврати сполетелите го неприятности хората са по-малко склонни да му помогнат.

   Фундаменталната атрибутивна грешка има и адаптивни функции. Тя позволява бързо да се формират сравнително верни очаквания за поведението на другия и по този начин способства за организиране и планиране и на собственото поведение.

   Фундаменталната атрибутивна грешка и ефекта на фалшиво съгласие са резултат от приемане на едностранчива и непълна информация поради ограниченията на гледната точка.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.