Отклонениe и изкривяваниe в социалното познание -ефекта на фалшиво съгласие

 Характерно отклонение и изкривяванe в социалното познание е ефекта на фалшиво съгласие. Това е тенденция на действащите лица да разглеждат собственото поведение и собствените съждения като относително широко разпространени и споделяни от повечето хора. Съществуват няколко фактора, които усилват този ефект. Един от тях е селективното излагане, т.е. по-доброто познаване и общуване с хора, които споделят нашите възгледи. Когато оценяваме доколко нашите постъпки са като тези на другите вероятността да си припомним такива хора е значително по-голяма, отколкото да си припомним хора с различаващо се поведение. На второ място, доколкото собствените действия и намерения стоят в центъра на вниманието, то извличането на информация за алтернативни действия или гледни точки е затруднено. Трето, фалшивото съгласие произтича и от склонността а хората да си изработват временна работна “теория” за това какво се случва и на какво се дължи. Тя обяснява собственото поведение, но същевременно се използва за обясняване и разбиране и на поведението на другите.

   Фалшивото съгласие създава отклонения в съжденията за нормативно поведение и може да изиграе лоши шеги на хората, които прекалено му се доверяват. Например човек, който постъпва открито и доверчиво и очаква и другите да се държат така може да стане жертва на злоупотреба с неговата откритост. Обратно, прекалената подозрителност и очакванията и другите да са такива усложняват доста общуването и социалното взаимодействие.

  Фундаменталната атрибутивна грешка и ефекта на фалшиво съгласие са резултат от приемане на едностранчива и непълна информация поради ограниченията на гледната точка.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.