Отклонения и изкривявания на социалното познание се появяват при преработката на информацията. Хората прилагат опростени стратегии на съждение, известни като евристики. Последните не са съзнателно формирани планове за обработка на информацията, а интуитивно и автоматично използвани актове на класифициране на информацията.

Отклонения и изкривявания на социалното познание  при преработката на информацията - евристика

   Евристиката “наличност” се прилага при оценка на честотата на поява на дадено явление. При тази оценка хората често се опират на относителната наличност или достъпност на определена информация в процесите на възприемане, припомняне или въображение. Колкото дадена информация е по-лесно достъпна или е добре представена,  толкова по-висока е оценката на вероятността за поява на съответното събитие. Такива критерии за наличност често са оправдани и полезни, защото обикновено отразяват обективната честота на поява на дадени обекти или явления. Проблемът обаче е в това, че има множество независими фактори, които могат да влияят насочеността на вниманието, живостта на припомнянето или лекотата на въображението. Поради това  налична информация, може  да доведе до погрешни заключения. 

   Грешките, които произтичат от прилагане евристиката на наличност са два типа. Първо, това са погрешни оценки на честотата на поява на определени обекти, качества, поведения. Те могат да водят до неадекватна оценка на ситуацията и формиране на неоправдани очаквания. Второ, това са грешки в иднтифициране на причините за протичащите събития. Изследванията показват, че насочването на вниманието върху една потенциална причина кара хората да пренебрегват останалите и да се търсят опростени обяснения за това, което става. В този случай хората са подведени да мислят, че правилно оценяват действащата причина, докато в действителност не виждат истинските причинни фактори.

 При решаване на проблеми за категоризация на информацията се прилага евристиката на представителност. Тя се състои в използване на относително прости правила на подобие или степен на съвпадение за установяване на категориална близост между даден обект и съответна категория. Проявите на евристиката на представителност добре се илюстрират при оценка на случайни събития. 

   Евристиката на представителност често се прилага когато е необходимо да се оцени дали дадено лице е представител на определена социална група. Когато разполагаме с ограничена информация (съдим само по външни белези) може да се стигне до погрешна категоризация. Трудността в категоризирането на хората е една от причините, които позволяват елегантното облекло или появата заедно с известни личности да се ползват за създаване на добро впечатление. Маскирането също има за цел да подведе наблюдателите, които използват тази евристика. Убиецът на Луканов изглеждаше като безобиден клошар, затова никой не му обърна внимание докато не си свърши работата. 0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.