Комплексен психологически акт, чрез който индивидът организира своите усещания и опознава реалността. Възприятието е съставено от идващото директно от сетивните органи (екстероцептивна чувствителност), както и от непосредствената проекция върху предмета на качества, известни по умозаключение: аз възприемам усилието на щангиста, защото влагам в металната маса, която той повдига, моята собствена проприоцептивна чувствителност. Възприятието е отношение от субекта към обекта: последният притежава собствени характеристики, но аз ги възприемам през призмата на моята субективност. Когато вървя в гората, забелязвам различни неща в зависимост от това, дали ловувам, или се разхождам; изправен пред множество стимули, аз правя избор в зависимост от моите очаквания. Общо взето, живото същество е чувствително само към обектите, които го интересуват пряко, към тези, които съставляват собствения му свят (Umwelt) и които имат значение за него. Гущерът побягва при най-лекото изшумоляване, но не реагира на пушката, която гръмва до него. Американски автори (Р. Левайн, И. Чейн и Дж. Мърфи), изучавайки влиянието на глада върху възприятието, забелязали, че гладни хора виждат предимно различни видове храна в рисунки, лишени от смисъл, които им показвали, докато други, които са се нахранили, нямат същите реакции. Следователно всяко възприятие е интерпретация, която включва цялата личност. Възприятието е много повече от един прост сензорен факт; то е сложен психологически акт, който се съотнася (важно за паметта и ученето) към специфична референтна рамка, изградена с помощта на нашия социален и личен опит. Това обяснява защо определен предмет няма напълно еднакво значение за различни индивиди, всеки от които има своя обособена референтна система. Даякът от о-в Борнео вижда в усмивката на друг човек презрение, японецът - смущение, западнякът -добронамереност. Референтните критерии, които използваме неосъзнато, са ни необходими, защото с тяхна помощ структурираме средата, в която живеем, и те ни дават минимума сигурност, без който никакво действие не е възможно. По-голямата част от недоразуменията между нас произтичат от факта, че нашите възприятия са различни, защото референтните системи на различните хора не са идентични.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.