Начинът, по който човек присъства в определена ситуация. Понятието нагласа има различни значения. То обозначава насочеността на мисленето, дълбоките диспозиции на нашата личност, отношението ни към някои ценности (труд, пари...) и т. н. Съществуват лични нагласи, отнасящи се единствено до индивида (например естетически предпочитания), и социални нагласи (политически избор), които са свързани с групите. Но и за едните, и за другите е характерно, че винаги става въпрос за съвкупност от лични реакции спрямо определен обект: животно, човек, идея или предмет. Субектът ги възприема като интегративна част от своята личност и това ги сродява много силно с характерологичните черти. Колкото по-силен е Азът, толкова по-независими, отворени и гъвкави са нагласите; колкото по-слаб е той, толкова по-ригидни са те. Всички нагласи са биполярни (отрицателни или положителни, благоприятни или неблагоприятни) и винаги имат определена интензивност, която може да варира от омразата до любовта, от индиферентността до страстта; те могат да бъдат скали-рани и измервани (Л. Л. Търстоун, 1928). 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.