Изоставени деца, отгледани от животни. Известни са около тридесет подобни случая. Според Р. М. Зинг те не говорят и не издават никакъв човешки гласов звук; придвижват се на четири крака, хранят се като животните (душат храната, преди да я ядат, и свеждат устата си към нея) и не изразяват емоциите си като другите човешки същества. Най-известните случаи са на „вълчето дете от Аверон" и на „децата вълци" от Миндапур. Първият, наречен Виктор, открит през 1799 год., бил около десет-дванадесетгодишно момче, което живеело голо, в диво състояние, в Лаконската гора между реките Тарн и Аверон. Той бил предаден на дом за глухонеми, където Ж. М. Итар в продължение на пет години напразно се опитвал да го възпитава. Другите момиченца, наречени Амала и Камала, били хванати през 1920 год. в Индия. Те били приблизително на четири и на осем години и живеели в пещера с вълци. Не познавайки човешкия език и бягайки на четири крака, те изразявали тревогата си с вой като вълци. Поверени на мисионери, те трудно се научили да ходят и да произнасят няколко думи. Починали бързо (по-малката в годината след откриването им, а по-голямата живяла осем години), без да се адаптират към живота на хората. Случаите с вълчи деца доказват важността на средата за развитието на човешкото същество; тъкмо тя предоставя на достигналата зрялост функция необходимите дразнители, без които функцията остава потенциална или атрофира; тя допълва базовите органични структури и определя специфичните характеристики на индивидите.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.