Поради изключителната честота на депресиите и предизвикваните от тях мъчителни състояния, както и психологичните и социалните им последици, те станаха централен проблем на психиатричната теория и практика. Проучванията на отрицателните жизнени преживявания на личността в техните най-различни аспекти /стрес, криза, жизнени събития/ показват, че те играят роля в проявата и протичането на депресиите. Това е най-честото разстройство на настоението, характеризиращо се с чувство на безпомощност и безнадеждност. В типичния случай, личността загубва интерес и удоволствие от ежедневните си задължения. Тя е емоционално неустойчива и показва промени в поведението и нагласите си, във физическото си здраве, като промени на апетита, загуба или увеличаване на тегло, безсъние, безсилие, немотивирани идеи за виновност и не рядко натрапливи мисли за смърт и самоубийство. Смята се, че един от факторите, който довежда до депресия е агресивността или една от основните й форми – автоагресията, агресия насоена към собствената личност. Всъщност съществуват варианти на депресивните състояния, а не строго обособени форми на депресията.
Простата депресия е най-наситената и най-богатата с афективни разстройства. Клиничната картина се владее прди всичко от дълбоко потиснато мастроение, мъка, тъга или тревога. Много, иначе здрави хора, при тежки жизнени ситуации изпадат в състояние на отчаяние , мъка, страх. Изживяванията на депресивно болните обаче са толкова тежки, че с нищо не могат да бъдат сравнени. Водещо място заемат промените в настроението. То е силно понижено; оплакванията са от лошо самочувствие,, тъга и отчаяние /дистимия/. Заедно с това липсва способност да се радват и не рядко това е основен симптом на по-леките депресивни състояния. Част от тях са убедени, че не само психичното, а и телесното им състояние е тежко влошено или непоправино увредено / хипохондрична депресия/. На лице е дефицит на т.нар. витални подбуди / стимули/. 

Повече за депресиите  в речника: депресия

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.