Фрустрацията е сложно преживяване, изградено от по-елементарни съставки като негодувание, огорчение, опасение. Тя е детерминирана от събитие, което бива субективно преживявано като пречка, загуба или заплаха за дадени ценности и представлява заплаха за значими блага. Фрустрацията трябва да се разбира като такова психично състояние , което възниква в отговор на обективно преодолими/или поне така разбирани/ трудности, блокиращи задоволяването на потребности и мотиви, изпълнението на намерения и действия. В редица случаи фрустрацията води до дезорганизация на съзнанието, дейността и поведението на човека. Това състояние, често включващо елементи на подчертана тревожност, намира от своя страна поведенчески израз както в реакции като агресия, регресия, фиксация, оттегляне и т.н., така и под формата на решения за преодоляване на препятствията към достигане на целта.
Известно е , че съществуват много и различни условия, които биха могли да повлияят силата на агресивното реагиране при фрустрация, тъй като се проявяват индивидуални различия в устойчивостта спрямо фрустрацията.
Изследване: В психологичната диагностика често се съди за устойчивостта спрямо фрустрацията по това как човек решава експериментална фрустрационна ситуация /с рисунки, неуспехи в силно мотивиран експеримент и др./. От тестовете с рисунки най-известен е тестът на Розенцвйг, който изказва предположение, че фрустрацията непременно предизиква агресия. Той създава класификация на типовете реакции на фрустрация: екстрапунативна /вината за ситуацията се прехвърля на друго лице/; интрапунативна /търсят вината в себе си/; импунативна /причината виждат в неизбежните обстоятелства/.

Вижте още:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.