Лекциите включват:
 1. ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПСИХОЛИНГВИСТИКАТА
 2. ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 3. ЛИНГВИСТИЧНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕЗИКА
 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МЕХАНИЗМИ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ УПОТРЕБАТА НА ЕЗИКА
 5. ВЪЗПРИЯТИЕ НА РЕЧТА. МОДЕЛ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ГОВОРНИ ЗВУКОВЕ
 6. ЙЕРАРХИЧЕН КЛЪСТЪРЕН АНАЛИЗ
 7. СТРУКТУРА НА УМСТВЕНИЯ РЕЧНИК
 8. МРЕЖЕВИ МОДЕЛИ НА СЕМАНТИЧНАТА ПАМЕТ
 9. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪБИТИЯТА В СЕМАНТИЧНАТА ПАМЕТ
 10. ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕН МОДЕЛ НА РАЗБИРАНЕТО ПРИ ЧЕТЕНЕТО

Изтегли>>>Лекциите включват:

Изтегли>>>

Лекциите включват:

 1. Общи проблеми на психичното развитие
 2. Психическото развитие като научен проблем
 3. Категории на психологията на развитието
 4. Категории, изразяващи културната обусловеност на психичното развитие
 5. Единици на развиващи се дейности
 6. Индивидуалност и психично развитие у човека
 7. Стилове на мислене по отношение на психичното развитие
 8. Образи на детето и детството в европейския тип култура
 9. Възникване и история на психологията на развитието
 10. Методи на изследване в психологията на развитието
 11. Как се отнасят биологично и социално в развитието на човешкия индивид
 12. Човешкият геном и психично развитие
 13. Развитието на човека във филогенетичен план
 14. Проблемът за периодизацията в психологията на развитието
 15. Прототипична периодизация на човешкия живот в европейския тип култура
 16. Отговорността на детето за собственото му развитие
 17. Ситуационна концепция за развитието
 18. Психология на развитието през детството
 19. Психоаналитична концепция за развитието на З. Фройд
 20. Стадиална теория за интелектуалното развитие на Ж. Пиаже
 21. Феномени на Пиаже. Съвременни оценки на идеите на Ж. Пиаже
 22. Когнитивна теория за нравственото развитие на Л. Колбърг
 23. Период на новороденото
 24. Бебешка възраст
 25. Психологически особености на ранното детство
 26. Предучилищно детство
 27. Познавателният потенциал на 5-годишното дете
 28. Развитие на мисленето
 29. Познавателният потенциал на 7-годишното дете
 30. Обща характеристика на средното детство
 31. Социална ситуация на развитие през средното детство
 32. Самооценката на детето
 33. Развитие на мотивацията
 34. Промени в познавателната сфера
 35. “Практици” и “теоретици” през средното детство
 36. Ускорено развитие на волята
 37. Три фундаментални групи умения през средното детство
 38. Психично развитие през тийнеджърството
 39. Психично развитие през зрялата възраст и старостта
 40. Общи проблеми на развитието на индивида след детството
 41. Общи тенденции в психичното развитие през зрялата възраст
 42. Жизнен цикъл – определение, детерминация, разгръщане през зрелостта и старостта
 43. Жизнен път, жизнено дело и жизнен стил у възрастните
 44. Идентичност – определение, структура, функции, развиващи ефекти
 45. Психологически облик на самоактуализиращата се личност
 46. Младост – обща характеристика
 47. Средна (същинска) зряла възраст
 48. Късна зряла възраст
 49. Старост - обща характеристика
 50. Психология на развитието на Хайнц Вернер
 51. Хуманистичната психология на развитието на Шарлота Бюлер
 52. Психосоциална теория на Ерик Ериксън за развитието през зрелостта и старостта
 53. Нейерархическа концепция за развитието на Даниъл Левинсън
 54. Други възгледи за психичното развитие у възрастните
 55. Психосоциални кризи през зрялата възраст и старостта
 56. Компетентност през зрялата възраст и старостта
 57. Времева перспектива и психологическо време у възрастните
 58. Морално развитие у възрастните
 59. Удовлетвореност от живота през зрялата възраст и старостта
 60. Ситуационни редове и теми на преживявания през зрелостта и старостта
 61. Таблица 1. Методи на изследване в психологията на развитието.
 62. Таблица 2. Метафори на детето и детството в психологията на развитието.
 63. Таблица 3. Стадии на интелектуално развитие според Жан Пиаже
 64. Таблица 4. Стадии на нравственото развитие според Лоурънс Колбърг
 65. Таблица 5. Стадии на психо-сексуално развитие според З. Фройд
 66. Таблица 6. Стадии на психо-социално развитие според Е. Ериксън
 67. Таблица 7. Теми на човешки преживявания
 68. Литература по общи проблеми на психичното развитие през жизнения цикъл на човека

Изтегли>>> Документът включва:

 • Тест
 • Ключ
 • Лист за отговори

Лекциите са в PDF формат и включват следните въпроси:

 1. Човешкият организъм като цялостна система – нервна и хуморална регулация. 
 2. Устройство на нервната клетка – брой на нервните клетки, големина, тяло, израстъци .  
 3. Функции на нервната клетка  - възбудимост на нервната клетка .
 4. Функции на нервната клетка  - проводимост на нервната клетка. 
 5. Синапс  устройство, функции, провеждане на възбуждането през синапса.
 6. Невромедиатори – ацетилхолин, биогенни амини, аминокиселини, невропептиди.
 7. Гръбначен мозък – устройство.
 8. Гръбначен мозък – функции.
 9. Главен мозък - същност и функции.
 10. Продълговат мозък .
 11. Заден мозък – мост и малък мозък  .
 12. Среден мозък, междинен мозък.
 13. Краен мозък – общо устройство – бяло вещество, базални ядра. Методи за изследване на мозъчните структури. 
 14. Устройство на кората на големите полукълба.
 15. Функции на кората на големите полукълба.
 16. Периферна нервна система Вегетативна нервна система.
 17. Структури ръководещи волевите движения; нарушения на сетивните органи. 
 18. Рецептори, сетивни органи; нарушения на сетивните органи.
 19. Система за общата сетивност. 
 20. Зрителна сетивна система. 
 21. Слухова сетивна система.
 22. Равновесна, вкусова, мирисна системи  Равновесна система.
 23. Невробиология на съня.

Изтегли>>>


Изискват Ви да направите психологическа характеристика за изпит , а нямате време или просто не ви се занимава- тази публикация  е точно  за вас. Предимства:
 • Тук само с едно кликване  до 3 (работни) дни ще получите на имейла си готова примерна характеристика. 
 • Характеристиката може да бъде за мъж или жена пожелание
 • Към характеристиката ще бъдат приложени тестове
 • Единствената ви задача ще е да я разпечатате
Минуси:
 • Само един -безплатен обяд няма - ние ще свършим вашата работа но не и безплатно. !!! Цена за изготвяне -10 € !!!
Ако ви харесва предложението ни - преминете към формата по долу където може да изберете  пол и да попълните имейла  на който ще получите готовата характеристика!!!

Изберете пол
Вашият имейл
   Първите най примитивни животни  на земята, също както и новородените деца притежават сензорна психика и усещания чиято основна цел е поддържането на живота и продължаването на вида.Сензорната психика е най архаична , но липсата и означава липса на живот. Всички усещания са интегрирани в т.н. вегетативна нервна система, чрез която сензорната психика постига реализирането на своите функции. Анализаторите и биват вътрешни (в самия организъм) и външни (на повърхността на кожата, езика , обонянието)Специфичен вид усещане за допир и натиск  е усещането на ръката наречено осезание. Разстройството на усещането се изразява под формата на :

 • анестезия – безчувственост
 • хипостезия – намалена чувствителност
 • хиперстезия- повишена чувствителност

Тези разстройства са симптоми на неврологични болести.

   Усещането за болка също могат да се променят:

 • аналгезия – изчезване на болката
 • хиполгезия – рязко  намаляване на болката
 • хипералгезия – усилване на болката до степен на непоносимост

   Когато разстройството на сензорната психика са локални и не са свързани с друга симптоматика, те най вероятно са причинени от неврологични заболявания. Симптоматиката на сензорните разстройства може да е в състава на други психични психични разстройства като истерична и маниакална невроза.
   Към разстройствата на сензорната психика спадат  и изключително неприятни усещания наречени сенестопатии – усещане за нелокализирана болка, неприятен допир, сърбеж , полазване и т.н. Сенестапната симптоматика се среща при някой неврози, алкохолен делир, депресии, шизофрении психози.
   Синестезии- болните възприемат определена дума или допир като болка. Изразява се в това че един и същ стимул предизвиква усещане както в съответния анализатор така и в други. Среща се предимно при шизофренна психоза, при някой психопатни разстройства и токсиколози. Среща се и при нормалните хора при който преобладава първосигналността и свързаното с нея представено- образно мислене.
   При ограничено увреждане на даден сензорен анализатор или локално увреждане на главния мозък могат да отпаднат някой усещания като парализа на обонянието- аносомия, парализа на вкуса- агустия.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)

Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.