Индиректна агресия
     Примерите за агресия са изключително заразителни в детската възраст. Децата и подрастващите много лесно копират вербалната агресия, дoкато физическата агресия обикновено съпътства физическото укрепване. За разлика от тази характерна особеност при момчетата, при момичетата много по-рано и по-качествено се развиват индиректните форми на агресия. С напредването на възрастта проявите на индиректна агресия (алтернативна агресия) се усъвършенстват и коренно се различават от бруталната и грубиянска "мъжка" агресия. Избягването на директната вербална атака е белег за социално съзряване, защото в това си качество до голяма степен се приближава до нормите на поведение, приети в обществото на възрастните. Използването на индиректна агресия и опитите за разрешаване на конфликти по неагресивен път показва, че момичетата съзряват социално по-рано. От друга страна, това не значи, че индиректната агресия е по-малко жестока. Социалният живот на възрастните също се характеризира с жестокост и момичетата много по-рано се оказват подготвени да се борят в живота, в сравнение с все още незрелите конфликтни стратегии на момчетата. В "почтените" среди на възрастните директната агресия е неприемлива за сметка на многото изтънчени и рафинирани форми на индиректна агресия. Практикуването на този вид агресия запазва обаянието и чара на момичетата, докато момчетата агресори биват заклеймявани. Главната и най-широко практикувана форма на индиректна агресия са лъжите, клюките и интригите. Този похват се простира от привидно невинни подмятания до брутални характеристики, инсинунации и злепоставяния. "Знаете ли, че ... ", "той мирише много неприятно", " ... никога няма да го поканя у нас", "научих за семейството им ... ", "тя била лекувана в психиатрията". Наглед невинната индиректна агресия често оказва жесток и разрушителен ефект върху жертвата. Тя става повод за сриване на репутацията, води до социална изолация, възникване на тежки комплекси и депресии, понякога стигащи до самоубийства или престъпление. При по-възрастните тази форма на агресия проваля кариера, разрушава бракове и може да разсипе един живот. 

   Индиректната агресия може да се изяви и в твърде злокачествени форми. Спекулирайки с мъжкото самочувствие, една жена е в състояние да подведе един мъж да извърши престъпление, като в сянката на извършителя тя остава невинна. По аналогичен начин, един мъж успява чрез комплименти и хвалебствия да манипулира поведението на една жена. 

   Заслужава да се отбележи, че чисто вербалната, обикновено лишена от ругатни и епитети индиректна агресия, изглежда че има по-невинен характер. Това не отговаря на истината, тъй като последствията за жертвата понякога се оказват много по-тежки от една физическа агресия. Освен това индиректната агресия юридически много по-трудно се доказва и законовите основания, за да бъде възмездена, са много по-оскъдни. Не трябва да се забравя, че при индиректната агресия може да има жертва, без дори да се разкрие първоизточникът на агресията. 


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.