Клевета

   Клевета е злословене зад гърба по адрес на друг човек, свързано с неговите външност, произход, поведение, духовни качества, морал и др. Злепоставянето не се свежда само до словесна изява, защото включва постъпки и действия като внушения и предсказания. Когато се съобщават неприятни, но реални факти за определена личност, се отнася за злепоставяне или опетняване, но когато се твърдят неверни неща за едно лице, определението е клевета. 

   Враждебното отношение и завистта са най-мощните стимули за клевети и злепоставяне. Самохвалството и кариеризмът са чест повод за злепоставяне на конкурент чрез изтъкване на собствените качества и подчертаване или измисляне на недостатъци на конкурента. Това е характерна и рафинирана форма на агресия в "интелектуалните" среди. 

   В по-редки случаи до клевета се прибягва, за да се импонира на средата, в която е попаднал човек, или още по-рядко тя е форма на не съвсем безобидна шега. 

   Принципно клеветата е деструктивен елемент, който разрушава социалната конструкция и развращава отношенията в обществото. Последствията от нея могат да бъдат пагубни за самочувствието, личния живот и кариерата на оклеветената личност. Вредата от клеветата нерядко има по-тежки последствия отколкото физическата агресия. За съжаление, установяването на истината и реалния виновник е трудно, защото клеветата, подобно на клюката, се разпространява лавинообразно, украсена и допълнена. 


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.