Когато говорим за личност ние интуитивно си представяме индивидуалните особености на хората, които познаваме или които ни правят впечатление с нещо. В ежедневното съзнание личността се асоциира с такива черти като враждебност и завистливост, чувство за хумор, великодушие, остроумие, безволие и др. под. Тези представи наблягат само на една или друга, най-ярко проявена особеност на личността, докато в действителност има множество аспекти, в които може да се наблюдава личностната регулация на поведението.

   Още от древността хората са забелязали, че една от най-ярките особености на отделните хора е техният темперамент. Едни хора са прибързани, трудно се застояват на едно място, лесно се дразнят и бързо се успокояват. Други са тихи, затворени, избягват шумните места, предпочитат уединението и спокойствието, не обичат промените и пътуванията. Трети са шумни и весели, винаги са в центъра на вниманието, обичат новите срещи и пътувания, способни са да понасят големи натоварвания. Темпераментовите различия дават отпечатък върху цялостния облик на поведението на човека.

Проявите на личността в ежедневното поведение.
 Лесни за установяване са различията между хората според тяхната интелигентност. За едни хора не е трудно да заучават абстрактни понятия и да боравят с абстрактни отношения, докато други не са в състояние да се справят и с елементарни закономерности. Едни хора запомнят лесно и бързо, а други трябва да вложат големи усилия, за да усвоят даден материал. Хората се различават по обема и устойчивостта на вниманието - едни хора могат да вършат няколко работи едновременно, докато други лесно се разсейват. Индивидуални различия съществуват и в способността за логично мислене.

    Характерни различия съществуват и в емоционалната реактивност на хората. Има хора, които преживяват тревога и безпокойство по незначителни поводи, докато други трудно излизат от равновесие. В едни и същи ситуации, например пред изпит, едни реагират спокойно и уверено, други са тревожни и напрегнати, а трети могат да подхождат с чувство на хумор. Много хора страдат от неврози, депресия или различни фобии без да са психично болни.

   Особеностите на личността се разкриват и в нейните потребности и мотиви. Хората имат различни стремежи и придават различна важност на постигането на определени резултати. Например някои  са избрали кариерата на полицай  защото тя дава известна сигурност за работното място, други ценят заплащането и материалните изгоди, за трети най-важна е романтиката на професията, а има и такива, за които нравствените подбуди и чувството за справедливост имат водещо значение. В зависимост от целите, които си поставят хората постъпват по различни начини в едни и същи условия.

   Важна особеност на личността е начинът, по който тя възприема себе си и своята социална среда. Добре известни са проявите на т.н. “ниско самочувствие”, което е свързано със стеснителност, неувереност и себеподценяване. Прекалено високото мнение за себе си пък води до излишна самоувереност и самонадеяност, до пренебрегване и незачитане на мнението на околните. По подобен начин се наблюдават различия и в това, как хората възприемат своята социална среда. Например има хора, които живеят в постоянен страх от нападение, а има и такива, които безгрижно се излагат на необмислени рискове. Често наблюдавана професионална деформация всред служителите от полицията е да гледат на повечето хора като на потенциални закононарушители и да им приписват качества, които те може и да не притежават. Има хора - черногледи песимисти, а така също и противоположни на тях - непоправими оптимисти. Едните се плашат и от несъществуващи препятствия и трудности, докато другите гледат само на хубавите страни от живота.

   Накрая, индивидуални различия се наблюдават във възгледите, нагласите, убежденията и ценностите. Работещите като полицай споделят общи мнения по различни въпроси със своите колеги, но лесно се установява, че колкото и голямо да е съвпадението, в повечето случаи има нюанси, които отразяват само  лична гледна точка. 

    Отчитането на всички тези аспекти на проява на личността позволява на полицейския служител правилно да разбере и оцени силните и слабите страни на своите подчинени и сътрудници, да планира ефективни в психологично отношение въздействия върху следствените лица и да се ориентира в техните стратегии на защита.

Вижте още:


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.